Microbioom: hoe diverser hoe beter

Het darmmicrobioom is van essentieel belang voor de ruwvoervertering en de darmgezondheid. Bij modeldieren blijkt het microbioom via de hersen-darm-as het gedrag te kunnen beïnvloeden. Ook bij paarden zijn de eerste onderzoeken op dit gebied begonnen… Lees verder in het artikel dat ik schreef voor De Molenaar (nr 16 jaargang 121 2018) 2018 molenaar 16 microbioom